לפגישת ייעוץ
+
תפריט
לסרטון הסבר אודות הכניסה לאזור האישי
Warning: Undefined array key "videos" in /home/gemelhuj/web.gemel.huji.ac.il/wp-content/themes/relsites_new/page.php on line 24
אייקון דוחות

דוחות כספיים רבעוניים

רבעון שלישי 2019 חברת הגמל
רבעון ראשון 2020 חברת הגמל
רבעון שני 2020 חברת הגמל
רבעון שלישי 2020 חברת הגמל

 

דיווח לציבור על השקעות ועסקאות עם צדדים קשורים

קופת התגמולים – עד גיל 50 דצמבר 2019 דצמבר 2018 דצמבר 2017 דצמבר 2016
קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה דצמבר 2019 דצמבר 2018 דצמבר 2017 דצמבר 2016
קופת הפיצויים דצמבר 2019 דצמבר 2018 דצמבר 2017 דצמבר 2016
קרן ההשתלמות דצמבר 2019 דצמבר 2018 דצמבר 2017 דצמבר 2016
קופת התגמולים  – גילאי 50-60 דצמבר 2019 דצמבר 2018
דצמבר 2017 דצמבר 2016

 

הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות

קופת התגמולים – עד גיל 50 דצמבר 2019 דצמבר 2018 דצמבר 2017
קופת התגמולים – גילאי 50-60 דצמבר 2019 דצמבר 2018 דצמבר 2017
קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה דצמבר 2019 דצמבר 2018 דצמבר 2017
קופת הפיצויים דצמבר 2019 דצמבר 2018 דצמבר 2017
קרן ההשתלמות דצמבר 2019 דצמבר 2018 דצמבר 2017
דוח מצרפי דצמבר 2019 דצמבר 2018 דצמבר 2017

דו"ח חודשי לאוצר

דצמבר 2019 קרן ההשתלמות קופת הפיצויים קופת התגמולים – עד גיל 50 קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה קופת התגמולים – גילאי 50-60 קופת התגמולים – מסלול מנייתי
ינואר 2020 קרן ההשתלמות קופת הפיצויים קופת התגמולים – עד גיל 50  קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה  קופת התגמולים – גילאי 50-60 קופת התגמולים – מסלול מנייתי
פברואר 2020 קרן ההשתלמות קופת הפיצויים קופת התגמולים – עד גיל 50 קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה קופת התגמולים – גילאי 50-60 קופת התגמולים – מסלול מנייתי
מרץ 2020 קרן ההשתלמות קופת הפיצויים קופת התגמולים – עד גיל 50 קופת התגמולים –  גיל 60 ומעלה קופת התגמולים –  גילאי 50-60 קופת התגמולים –  מסלול מנייתי
אפריל 2020 קרן ההשתלמות קופת הפיצויים קופת התגמולים – עד גיל 50 קופת התגמולים –  גיל 60 ומעלה קופת התגמולים –  גילאי 50-60 קופת התגמולים –  מסלול מנייתי
מאי 2020 קרן ההשתלמות קופת הפיצויים קופת התגמולים – עד גיל 50 קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה קופת התגמולים – גילאי 50-60 קופת התגמולים – מסלול מנייתי
יוני 2020 קרן ההשתלמות קופת הפיצויים קופת התגמולים – עד גיל 50 קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה קופת התגמולים – גילאי 50-60 קופת התגמולים – מסלול מנייתי
יולי 2020 קרן ההשתלמות קופת הפיצויים קופת התגמולים – עד גיל 50 קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה קופת התגמולים – גילאי 50-60 קופת התגמולים – מסלול מנייתי
אוגוסט 2020 קרן ההשתלמות קופת הפיצויים קופת התגמולים – עד גיל 50 קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה קופת התגמולים – גילאי 50-60 קופת התגמולים – מסלול מנייתי
ספטמבר 2020 קרן ההשתלמות קופת הפיצויים קופת התגמולים – עד גיל 50 קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה קופת התגמולים – גילאי 50-60 קופת התגמולים – מסלול מנייתי
אוקטובר 2020 קרן ההשתלמות קופת הפיצויים קופת התגמולים – עד גיל 50 קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה קופת התגמולים – גילאי 50-60 קופת התגמולים – מסלול מנייתי
נובמבר 2020 קרן ההשתלמות קופת הפיצויים קופת התגמולים – עד גיל 50 קופת התגמולים –  גיל 60 ומעלה קופת התגמולים –  גילאי 50-60 קופת התגמולים –  מסלול מנייתי

 

יישוב תביעות וטיפול בבקשות למשיכה או העברת כספים

דילוג לתוכן