לפגישת ייעוץ
+
תפריט
לסרטון הסבר אודות הכניסה לאזור האישי
אייקון של כסא

דירקטוריון החברה פועל גם באמצעות הועדות הבאות:

מתכנסת אחת לשבועיים. מופקדת על קביעת מדיניות ההשקעות והפיקוח עליה.
המינוי לועדה כפוף לאישור משרד האוצר ודורש השכלה ונסיון רלבנטים.

חברי הועדה:

1. יו"ר – מר טל ורדי, לשעבר מנכ"ל פסגות תעודות סל.
2. מר אבי אקשטיין, לשעבר סגן המפקח על הבנקים
3. מר עוזי יצחק, מנהל הפעילות בישראל של חברת ההשקעות הגלובלית פרנקלין טמפלטון
4. פרופ' דוד לבהרי, פרופסור (אמריטוס) לכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים.
5. מר רמי ברנט, לשעבר דיקן משנה בית הספר לרפואת שיניים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

מתכנסת אחת לחודשיים או שלושה. אחראית על מערכי הביקורת, האכיפה המנהלית ואבטחת המידע.
המינוי לועדה כפוף לאישור משרד האוצר ודורש השכלה וניסיון רלבנטיים.

חברי הועדה:

1. יו"ר – מר דוד זקן, לשעבר המפקח על הבנקים בבנק ישראל.
2. מר דן מרידור, לשעבר שר האוצר ושר המשפטים.
3. מר שלומי זקן, מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי, האוניברסיטה העברית.

אחראית על תקציב הפעילות ושכר העובדים. הועדה מתכנסת אחת לרבעון.

חברי הועדה:

1. יו"ר – מר שמואל ציטרונבלט
2. גב' עירית חרט, דיקן משנה בדיקנט הסטודנטים, האוניברסיטה העברית.
3. פרופ' קובי מצר, נשיא האוניברסיטה הפתוחה לשעבר.
4. מר דן מרידור, לשעבר שר האוצר ושר המשפטים.

אחראית על הפיתוח העסקי והשיווק. הועדה מתכנסת לפי הצורך.

חברי הועדה:

1. יו"ר –  ד"ר רננה פרס, חברת סגל בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית.
2. מר חיים בסן, יו"ר הדירקטוריון, כיהן כיועץ נשיא האוניברסיטה העברית לתכנון אסטרטגי.
3. גב' עירית חרט, דיקן משנה בדיקנט הסטודנטים, האוניברסיטה העברית.
4. מר אבי אקשטיין, לשעבר סגן המפקח על הבנקים

דילוג לתוכן