לפגישת ייעוץ
+
תפריט
לסרטון הסבר אודות הכניסה לאזור האישי

תנאי ההלוואות:

ריבית
שיעור הריבית הנומינלית השנתית**

 ————- ריבית קבועה ריבית משתנה
עד 3 שנים 1.37% Prime – 0.5%
3-5 שנים  – – – – – – – – Prime – 0.25%
5-7 שנים  – – – – – – – –
  • ריבית הפריים נקבעת על ידי הבנקים, ומחושבת על ידם על בסיס שיעור הריבית המפורסמת על ידי בנק ישראל, בתוספת 1.5%.
  • נכון לחודש מאי 2020 שיעור ריבית הפריים עומד על 1.6%

 

הלוואות גישור
קרן וריבית בסוף התקופה – לשנה אחת בלבד (בקרן ההשתלמות: שנתיים)
ריבית חודשית וקרן בסוף תקופה – לתקופה של עד שבע שנים

הלוואות בלון
ריבית חודשית וקרן בסוף תקופה – לשנה אחת בלבד (בקרן ההשתלמות: שנתיים)

סכום ההלוואה
עד 80% מהיתרה בקופות הגמל/ קרנות ההשתלמות הנזילות.
עד 50% מהיתרה בקרנות ההשתלמות שאינן נזילות.
עד 30% מהיתרה בקופות הגמל שאינן נזילות.

 

החזר ההלוואה
ניתן להחזיר את ההלוואה בהוראת קבע.
ניתן לפרוע את ההלוואה בכל עת, בכפוף ובהתאם לנהלי הקופה ולהוראות הדין.
להגשת טופס בקשת הלוואה ופרטי התקשרות, לחץ כאן.


* יובהר, כי במקרה של משיכת החסכון יופחת סכום ההלוואה מהיתרה הקיימת בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
** שיעור הריבית נכון למועד הפרסום והוא עשוי להשתנות מעת לעת. שיעור הריבית הקבועה אותו ישלם העמית נקבע בעת מתן ההלוואה ואינו משתנה.
דילוג לתוכן