לפגישת ייעוץ
+
תפריט
לסרטון הסבר אודות הכניסה לאזור האישי
Warning: Undefined array key "videos" in /home/gemelhuj/web.gemel.huji.ac.il/wp-content/themes/relsites_new/page.php on line 24

פירוט והרכב נכסים

הרכב נכסים ודמי ניהול דצמבר 2019 – קופת הפיצויים:

קופת הגמל האישית לפיצויים של עובדי האוניברסיטה העברית היא קופת גמל לכל דבר ועניין. ההפקדות לקופה זו הם בשיעור 1.25% במעמד שכיר בלבד לעובדי האוניברסיטה הזכאים לפנסיה תקציבית.

כספי הקופה ניתנים למשיכה לאחר גיל פרישה בלבד, ולאחר ביצוע תיאום מס ברשות המסים (לפרטים נוספים יש לפנות למדור השכר באוניברסיטה).

מדיניות ההשקעות בקופת הפיצויים דומה ברובה לזו של קופת התגמולים, פרט למספר אפיקים שאינם קיימים בקופה זו.   קוד הקופה הוא 510960586-00000000000969-0969-000.

הרכב נכסים ודמי ניהול דצמבר 2019 פיצויים:
דמי ניהול ועמלות:
שיעור דמי הניהול השנתי שרשאית הקופה לגבות עפ"י התקנון: 2%
שיעור דמי הניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת הדו"ח: 0.41%
שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שגבתה הקופה בפועל בשנת הדו"ח: 0.20%
שיעור הוצאות ניהול השקעה מסך המסלול: 0.22%

פירוט נכסי הקופה ליום 31.12.19 בשיעורים לפי הקבוצות הבאות:
מזומנים ושווי מזומנים: 4.5%
חייבים ויתרות חובה: 0%
נכסי חוב סחירים: 39%
נכסי חוב שאינם סחירים: 3%
מניות: 17%
השקעות אחרות: 37%
יתרת נכסי הקופה (באלפי ₪ ) ליום 31.12.2019:
71,637 ₪

 

 

הערה: אין בדברים אלו משום ייעוץ בנושא השקעות או מסים. על כל עמית להביא בחשבון את מכלול הנסיבות והשיקולים הייחודים לו. לקבלת ייעוץ פרטני ניתן לפנות למשווק הפנסיוני, מר דרור דיין , או לכל יועץ/משווק פנסיוני מורשה אחר.

דילוג לתוכן