לפגישת ייעוץ
+
תפריט
לסרטון הסבר אודות הכניסה לאזור האישי

בקופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה פועלים שלושה מסלולים:

+

1

מסלול עד גיל 50

מסלול לבני 50 ומטה מתאים לעמיתים בעלי אופק השקעה בינוני וארוך ומדיניות ההשקעות שלו כוללת אפיקי השקעה מגוונים: אג"ח ממשלתי, אג"ח חברות, מניות בארץ בחו"ל, נדל"ן מניב וקרנות השקעה. מסלול זה אמור להניב – לאורך זמן – תשואה גבוהה יותר מאשר המסלול לבני 60 ומעלה, אך בתנודתיות גבוהה יותר (סיכון גבוה יותר). עד ליום 31.12.2015 היה מסלול זה המסלול הכללי של קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית. קוד הקופה הוא 510960586-00000000000424-7228-000.

+

2

מסלול לבני 50-60

מסלול לבני 50-60 מתאים לעמיתים בעלי אופק השקעה בינוני וארוך ומדיניות ההשקעות שלו כוללת אפיקי השקעה מגוונים: אג"ח ממשלתי, אג"ח חברות, מניות בארץ בחו"ל, נדל"ן מניב, קרנות השקעה. המסלול החל לפעול ביום 1.1.2016.
קוד הקופה הוא 510960586-00000000000424-9817-000.

+

3

מסלול לבני 60 +

מסלול לבני 60 ומעלה מתאים לעמיתים בעלי אופק השקעה קצר ומדיניות ההשקעות שלו כוללת חשיפה נמוכה יותר לאפיק המנייתי. מסלול זה אמור להניב – לאורך זמן – תשואה נמוכה יותר מאשר המסלולים האחרים בקופת התגמולים אך בתנודתיות נמוכה יותר (סיכון נמוך יותר).
קוד הקופה הוא 510960586-00000000000424-7229-000.

ניתן לפצל את כספי העמית בין שלושת המסלולים וכך ליצור תמהיל המותאם אישית לטעמי הסיכון של העמית.
המעבר בין המסלולים פשוט ומהיר (שלושה ימי עסקים) ולא כרוך בכל עלות מכל סוג שהוא.

על פי חוקי המס החלים כיום, יש להבחין בין שני סוגי כספים:

+

1

כספים חדשים

כספים שהופקדו (בכל קופת גמל שהיא) החל מחודש ינואר 2008 כפופים לתיקון מס' 3 לחוק קופות הגמל וישמשו לקיצבה (כלומר, סכום חודשי קבוע עד אריכות ימי העמית).

+

2

כספים ישנים

כספים שהופקדו במעמד 'שכיר' עד לסוף שנת 2007. ניתן למשוך כספים אלו ללא מס בהגיע העמית לגיל 60 .

כספים שהופקדו במעמד 'עצמאי' :

כספים שהופקדו עד סוף שנת 2005 ניתן למשוך עם וותק חסכון של לפחות 15 שנה.
כספים שהופקדו מאז תחילת שנת 2006 ועד סוף שנת 2007 – ניתן למשוך בהגיע העמית לגיל 60.

הרכב נכסים ודמי ניהול דצמבר 2019:

+

1

תגמולים עד גיל 50

הרכב נכסים ודמי ניהול דצמבר 2019 תגמולים עד גיל 50 :
דמי ניהול ועמלות:
שיעור דמי הניהול השנתי שרשאית הקופה לגבות עפ"י התקנון: 2%
שיעור דמי הניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת הדו"ח: 0.41%
שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שגבתה הקופה בפועל בשנת הדו"ח: 0.20%
שיעור הוצאות ניהול השקעה מסך המסלול: 0.37%

פירוט נכסי הקופה ליום 31.12.19 בשיעורים לפי הקבוצות הבאות:

מזומנים ושווי מזומנים: 2.6%
חייבים ויתרות חובה 0.1%
נכסי חוב סחירים 28%
נכסי חוב שאינם סחירים 3.2%
מניות  15%
השקעות אחרות: 35%
נדל"ן להשקעה 15%
יתרת נכסי הקופה (באלפי ₪ ) ליום 31.12.2019:
1,601,065 ₪

 

+

2

תגמולים גילאי 50-60

הרכב נכסים ודמי ניהול דצמבר 2019 תגמולים גילאי 50-60:

דמי ניהול ועמלות:
שיעור דמי הניהול השנתי שרשאית הקופה לגבות עפ"י התקנון: 2%
שיעור דמי הניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת הדו"ח: 0.41%
שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שגבתה הקופה בפועל בשנת הדו”ח: 0.03%
שיעור הוצאות ניהול השקעה מסך המסלול: 0.18%

פירוט נכסי הקופה ליום 31.12.19 בשיעורים לפי הקבוצות הבאות:
מזומנים ושווי מזומנים: 9.5%
חייבים ויתרות חובה: 0.4%
נכסי חוב סחירים: 45%
נכסי חוב שאינם סחירים: 1.1%
מניות: 2.4%
השקעות אחרות: 42%
יתרת נכסי הקופה (באלפי ₪ ) ליום 31.12.2019:
698 ₪

 

+

3

תגמולים גיל 60 +

הרכב נכסים ודמי ניהול דצמבר 2019 תגמולים גיל 60 ומעלה:

דמי ניהול ועמלות:
שיעור דמי הניהול השנתי שרשאית הקופה לגבות עפ"י התקנון: 2%
שיעור דמי הניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת הדו"ח: 0.41%
שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שגבתה הקופה בפועל בשנת הדו”ח: 0.08%
שיעור הוצאות ניהול השקעה מסך המסלול: 0.10%

פירוט נכסי הקופה ליום 31.12.19 בשיעורים לפי הקבוצות הבאות:
מזומנים ושווי מזומנים: 7%
חייבים ויתרות חובה: 0%
נכסי חוב סחירים: 70%
נכסי חוב שאינם סחירים: 2%
מניות: 3%
השקעות אחרות: 18%
יתרת נכסי הקופה (באלפי ₪ ) ליום 31.12.2019:
112,111 ₪

 

להצטרפות לאחת מקופות הגמל שבניהולנו יש למלא טופס הצטרפות

 

לחצו כאן למילוי טופס דיגיטלי 

 

לחצו כאן להורדת טופס למילוי ידני

 

לפרטים נוספים לחצו כאן

דילוג לתוכן