לפגישת ייעוץ
+
תפריט
לסרטון הסבר אודות הכניסה לאזור האישי
 • החברה פועלת לטובת עמיתים, ממלאת ומגינה על זכויותיהם במסגרת החוק, תוך המנעות מניגודי עניינים אשר עלולים לעמוד בסתירה עם טובתם של העמיתים.
 • החברה שמה דגש על יישום איכותי של יכולת מקצועית מצוינת, ברמה הגבוהה ביותר, בניהול השקעות והשגת יתרון תחרותי ארוך טווח בהשאת תשואות עודפות.
 • צוות החברה מחויב לספק לכל לקוח-עמית ושותף עסקי שירות אישי, מקצועי ואמין ברמה הגבוהה ביותר.
 • החברה מתייחסת לעמיתי הקופות המנוהלות על ידה בהגינות ובכבוד, מכבדת את פרטיותם ונמנעת מכל אפליה ביניהם.
 • החברה שומרת על קשר רציף, שוטף והדדי עם עמיתיה במטרה לספק להם תמונת מצב עדכנית, אמינה, שקופה ומהימנה.
  לשם כך, החברה מפעילה ערוצי תקשורת עם העמיתים, כולל דוחות רבעוניים ושנתיים, בהתאם לדרישות הדין, אתר אינטרנט ידידותי, עדכני ומפורט, ניוזלטר בדיוור ישיר בדוא״ל ומקיימת כנסים תקופתיים ברחבי הקמפוסים השונים.
 • נותני השירות בחברה זמינים לעמיתים במסגרת שעות הפעילות של החברה ומספקים מענה ברור ומנומק ככל הניתן והאפשר לבקשותיהם ושאלותיהם בתוך זמן קצר וסביר. בכל מענה ותשובה לפניית עמיתי החברה, מוסרים נותני השירות לעמיתים מידע מלא, עדכני וענייני, בהתאם לחוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים ותקנות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון. החברה מתייחסת בכובד ראש ובצורה עניינית לכל השגה או תלונה של עמיתי הקופות המנוהלות ומגיבה עליהם בתוך זמן סביר.
 • החברה מתייחסת בכובד ראש ובצורה עניינית לכל  השגה או תלונה של עמיתי הקופות המנוהלות ומגיבה עליהם בתוך זמן סביר.
 • עותק מאמנה זו יישלח לכל עמית שיפנה לחברה לקבלה

 

אנו מתחייבים לטפל בבקשות, בשעת שגרה, בכפוף לקבלת כל המסמכים הנדרשים והמלאים לטיפול בפנייה ולהוראות כל דין, בהתאם ללוח הזמנים להלן:

נושא הפניה סוג הפניה לו"ז לטיפול בפנייה
עדכון פרטים פרטים אישיים 14 ימי עסקים
מוטבים 5 ימי עסקים
דו"חות הפקת דו"חות 6 ימי עסקים
העברות העברה בין מסלולים 3 ימי עסקים
העברה בין קופות 8 ימי עסקים*
תשלומים משיכת כספים 4 ימי עסקים**
פניות הציבור פנייה המחייבת בדיקת ארכיון 30 ימי עסקים
פנייה שאינה מחייבת בדיקת ארכיון 7 ימי עסקים
פגישה עם משווק פנסיוני בקשה לקביעת פגישה 3 ימי עסקים
פניה טלפונית אנו מתחייבים למענה אנושי זמין במהלך כל שעות העבודה הרגילות. במקרה והעמית משאיר הודעה טלפונית, אנו מתחייבים להשיב לעמית לא יאוחר מ- 24 שעות ממועד הודעתו.

 

* העברה בין קופות: עמית פעיל – מעת קבלת הפקדה ראשונה בקופה המקבלת בהתאם לחוזר אוצר 2015-9-1

** בהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לניהול קופות גמל) התשכ"ד, סעיף 41 יא, אם חל מועד קבלת הכספים באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש פלוני, רשאית הקופה לדחות את מועד התשלום ליום העסקים הרביעי באותו החודש.

 • אפשרות לקבלת מידע אישי אודות חשבון העמית באמצעות אתר אינטרנט מוגן סיסמה.
 • קבלת מידע אישי תקופתי בדואר, בהתאם להוראות הדין.
 • קבלת ייעוץ מקצועי לבחינת הרכב ההשקעה והתאמתה לצרכי העמית ותנאי השוק.
 • פגישות מתואמות עם המשווק הפנסיוני במשרדי החברה בכפר הי-טק 2/2, קמפוס אדמונד י. ספרא, גבעת רם, ירושלים. פניות כלליות אינן מצריכות תיאום מראש.
 • מענה טלפוני אנושי בשעות העבודה הרגילות: בימים א'-ה' בשעות 8:00 עד 16:00 במספר 02-5680900 (רב-קווי)
 • העברת פניות לפקס שמספרו 02-5680922.
 • פניות בדוא"ל לבעלי התפקידים המפורטים באתר האינטרנט www.gemel.huji.ac.il
 • פניות באמצעות חלון הפניות באתר האינטרנט www.gemel.huji.ac.il
 • קבלת ניוזלטר תקופתי באמצעות הדוא"ל.

קשר ישיר עם מנהלי החברה:

מנכ"ל החברה, חנוך רפפורט. טלפון: 02-5680910 נייד: 0545-448747 דוא"ל:  hanoch@gemel.huji.ac.il

ממונה על פניות הציבור, רו"ח אורי צור, מנהל הכספים.  טלפון:  02-5680908

נייד: 0506-6286881   דוא"ל:  ori@gemel.huji.ac.il

דילוג לתוכן