לפגישת ייעוץ
+
תפריט
לסרטון הסבר אודות הכניסה לאזור האישי

תוצאות ספטמבר 2020

 

הקופה תשואה מצטברת ברוטו מתחילת השנה תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים תשואה ממוצעת שלוש שנים אחרונות תשואה ממוצעת חמש שנים אחרונות מדד סיכון דמי ניהול בשנת 2018
קופת התגמולים מסלול עד גיל 50 1.78% 4.74% 5.38%  המסלול נפתח בחודש ינואר 2016
 
0.41%
קופת התגמולים מסלול לגילאי 50-60 0.30%- 2.41% 3.74% המסלול נפתח בחודש אפריל 2016 0.40%
קופת התגמולים מסלול גיל 60 ומעלה 1.00% 1.90%  2.69% המסלול נפתח בחודש ינואר 2016 0.41%
קופת הפיצויים 0.97% 4.17% 4.42% 4.48% 0.68 0.41%
קרן ההשתלמות 1.56% 4.41% 4.58% 4.46% 0.70 0.42%

טבלאות השוואת תשואות ודמי ניהול ל- 12 החודשים האחרונים
(נכון ליום 30.9.2020) (קופות תגמולים מעל 1 מיליארד ₪)*

 

קופות תגמולים במסלול עד 50

שם הקופה מס' הקופה תשואה נומינלית ברוטו 12 חודשים אחרונים ממוצעת 3 שנים דמי ניהול 2019 מהפקדות דמי ניהול 2019 מצבירה
קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית מסלול עד 50 7228 4.74% 5.38% 0.00% 0.41%
אלטשולר שחם עד 50 9950 3.46% 5.76% 0.14% 0.72%
אקסלנס גמל לבני 50 ומטה 9916 3.27% 4.56% 0.03% 0.67%
כלל בר 263 0.47% 3.85% 0.00% 0.25%
כלל תמר כללי 253 0.04% 3.70% 0.16% 0.54%
מגדל לתגמולים ופיצויים כללי 744 1.20% 3.53% 0.00% 0.60%
מח"ר גמל לבני 50 ומטה 9935 0.25% 2.51% 0.00% 0.34%
ממוצע 1.92% 4.18% 0.05% 0.50%
מקום 1 2 1 3

קופות תגמולים במסלול 50-60

אלטשולר שחם גמל לבני 50-60 אלטשולר שחם גמל לבני 50-60 9951 3.18% 5.50% 0.12% 0.71%
הנדסאים גמל- מסלול 50-60 הנדסאים גמל- מסלול 50-60 9954 1.53% 3.56% 0.00% 0.38%
הראל גמל לגילאי 50-60 הראל גמל לגילאי 50-60 9742 0.22% 3.00% 0.22% 0.55%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50-60 ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50-60 9940 1.96% 4.12% 0.00% 0.68%
מיטב דש לבני 50-60 מיטב דש לבני 50-60 103 1.66% 3.83% 0.51% 0.60%
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 מנורה מבטחים תגמולים 50-60 9792 -1.60% 2.87% 0.60% 0.65%
פסגות גדיש לבני 50-60 פסגות גדיש לבני 50-60 9890 0.63% 3.42% 0.78% 0.65%
תעשיה האוירית לבני 50-60 תעשיה האוירית לבני 50-60 9892 1.65% 3.56% 0.00% 0.37%
* הנתונים לקוחים מאתר גמל-נט – מערכת להשוואת קופות גמל של רשות ההון, ביטוח וחיסכון

אין לראות בפרסום זה תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המתחשב במכלול צרכיו של העמית; אין באמור כדי להציג מצג בדבר תשואות ו/או להוות הבטחה להשאת תשואה כלשהיא; אין בתשואות העבר בכדי להעיד על תשואות העתיד; שיעור דמי הניהול בקופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית מחושב על בסיס הוצאות הקופה בפועל ועל כן עשוי להשתנות משנה לשנה; התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול.

 

דילוג לתוכן