תפריט
לסרטון הסבר אודות הכניסה לאזור האישי

עמית/ה יקר/ה,

תודה רבה על נכונותך להגיש מועמדות לדירקטוריון החברה.

הכהונה בדירקטוריון כפופה להוראות הדין החלות על גופים מוסדיים בישראל. לנוחותך, ריכזנו במסמך הזה (לחץ כאן) את הוראות הדין המתייחסות לתנאי הכשירות של דירקטור בגוף מוסדי ולמגבלות שחלות על דירקטור בגוף מוסדי.

להלן מספר פרטים על כהונה כדירקטור בחברת הגמל לעובדי האוניברסיטה:

  1. הדירקטוריון מתכנס לכ- 6-10 ישיבות בשנה
  2. רוב הדירקטורים מכהנים גם כחברים בועדות שונות של הדירקטוריון: ביקורת, מינהל, נדל"ן ועוד.
  3. חברי הדירקטוריון זכאים להחזר הוצאות בגובה של כ- 500 ₪ בגין השתתפות בכל ישיבה פרונטלית של הדירקטוריון והועדות. ישיבות באמצעי תקשורת, פגישות שונות וקבלת החלטות ללא התכנסות מזכות בסכום מופחת.

 

על מנת להגיש את המועמדות, יש לפעול לפי ההנחיות הבאות:

  1. יש להוריד את טופס המועמדות (לחץ כאן) ולהדפיס אותו
  2. יש למלא את כל הסעיפים ולחתום על הטופס
  3. יש להעביר את הטופס סרוק למייל hanoch@gemel.huji.ac.il
  4. יש להעביר אסמכתאות להשכלה (על תיכונית בלבד, הגבוהה ביותר) ולנסיון (ככל שיש אסמכתא לכך).
  5. יש להעביר חומר פרסומי אודותיך, כולל תמונה, שיוצב באתר האינטרנט של החברה.

 

המועד האחרון להגשת המועמדות הוא יום חמישי, כ"ו בסיון תש"ף   18 ביוני 2020    חריגה ממועד זה תהיה באישור של ועדת הבחירות בלבד, והיא אינה מובטחת מראש.

הכהונה בפועל בדירקטוריון החברה כפופה לאישור של רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.  האישור יכול להיות מותנה, בין השאר, בהעדר רישום פלילי ובראיון עם נציגי הרשות.

לשאלות והבהרות ניתן לפנות למנכ"ל החברה, חנוך רפפורט בטלפון 02-5680910 ובדוא"ל hanoch@gemel.huji.ac.il

אנו מאחלים לך הצלחה בהליך זה!

דילוג לתוכן