טופס בקשת העברה

פרטי קופת הגמל המעבירה

פרטים אישים

בקשת העברה

אני מבקש להעביר את:


שנצברו לזכותי:
חתימה

החתימה מתאפשרת באמצעות מסך מגע או עכבר

העלאת מסמכים

כדי להמשיך בתהליך ההצטרפות יש לצרף את המסמכים הנדרשים. ניתן להעלות מסמכים נתמכים או לצלם את המסמכים ישירות באמצעות הטלפון הנייד.


צילום תעודת זהות

יש לצרף צילום תעודת זהות כולל ספח
ניתן לבחור בקבצים מסוג JPG, GIF, PNG וPDF בלבד, ובמשקל עד 5MB

חתימה

חתימת העמית בתוך המסגרת

החתימה מתאפשרת באמצעות מסך מגע או עכבר