ביטול בקשת העברה

פרטי העמית

בהמשך לבקשתך להעברת כספים מקופת הגמל:

חתימה

החתימה מתאפשרת באמצעות מסך מגע או עכבר

חתימת העמית בתוך המסגרת

חתימת אפוטרופוס בתוך המסגרת