טפסים דיגיטליים: תהליך פשוט למילוי ושליחת טפסים ללא צורך בהדפסה / פקס.


הצטרפות

טופס הצטרפות לקופת גמל / קרן השתלמות

התחל תהליך

עדכון מוטבים

טופס מינוי / עדכון מוטבים קיימים בחשבון העמית בקופה

התחל תהליך

עדכון פרטים

טופס עדכון פרטים אישיים לעמיתים: קופת גמל / קרן השתלמות

התחל תהליך

הרשאה לקבלת מידע

הרשאה חד פעמית לסוכן / יועץ פנסיוני לקבלת מידע

התחל תהליך

בקשה להעברה בין מסלולים

בקשה להעברה בין מסלולים

התחל תהליך

משיכת כספים מקופת גמל/ פיצויים

משיכת כספים מקופת גמל/ פיצויים

התחל תהליך

משיכת כספים מקרן השתלמות

משיכת כספים מקרן השתלמות

התחל תהליך

בקשה להתחשבנות מס ע"פ תיקון 190

עמית שכיר/פרישה לפנסיה

התחל תהליך

משיכת כספים מחשבונות קטנים

משיכת כספים מחשבונות קטנים

התחל תהליך

בקשה להעברת כספים

משיכת כספים מקרן השתלמות

התחל תהליך

טופס בקשת הלוואה

התחל תהליך

ביטול בקשת העברה

התחל תהליך

העברת כספי נפטר לחשבון חדש

העברת כספי נפטר לחשבון חדש

התחל תהליך

בקשה למשיכת כספי נפטר

התחל תהליך

*הטפסים מנוסחים בלשון זכר אך תקפים לגבי שני המינים.